נתן רפופורט
אנדרטה למרד גטו ורשה
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
יד ושם, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית