אדם ברג
ישראלי, נולד ב-1962
כאן
2000
יציקת אלומיניום וכבל
גובה 400 ס''מ
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית