פסח סלבוסקי
ישראלי, נולד בארצות-הברית ב-1947
קופפרמן
2005
שמן על פשתן
גובה 111 ס''מ, רוחב 100 ס''מ
© האמן

תערוכות: יד שמאל, מדורי השטן ויצירת האמנות, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע''ש גניה שרייבר, תל-אביב, 11/16/2012 - 02/01/2013

מרכז מידע לאמנות ישראלית