אניסה אשקר
ישראלית, נולדה ב-1979
בעקבות ואן גוך, מירו וחודש אוגוסט
2016
עירוב טכניקות
© האמנית

תערוכות: בית ספר לאמנות: תערוכה לציון 70 שנה להקמת המדרשה לאמנות, מוזיאון תל אביב לאמנות - ביתן הלנה רובינשטיין, תל-אביב, 01/12/2016 - 31/12/2016

מרכז מידע לאמנות ישראלית