נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1898–1980
חברי הצייד מאמריקה, מתוך בארץ לומבגולו מלך זולו, מסדה, 1981
אופסט
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית