אברהם סוסקין
ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1965-1882
קבוצת הספורט של ''צעירי המזרח''
שנות ה-20 של המאה ה-19
תצלום
ארכיון תנועת העבודה, מכון לבון, תל-אביב
תצלום: נחלת הכלל

תערוכות: דיוקן תימני: אוריינטליזם יהודי בצילום המקומי 1948-1881, מוזיאון ארץ ישראל, רמת אביב, תל אביב, 05/01/2012 - 30/04/2012

מרכז מידע לאמנות ישראלית