מרסל ינקו
ישראלי, יליד רומניה, 1984-1895
מסכה מזרחית
1918
עירוב טכניקות
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית