עליזה אורבך
ישראלית, 1940–2016
יהושע טסלר, ירושלים (נ' רומניה, 1921): גטו קלוז', אושוויץ, קאופרינג, דכאו
2009
תצלום
© עיזבון האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית