עליזה אורבך
ישראלית, 1940–2016
מטאטאות רחוב, אביג'אן, חוף השנהב
2003
תצלום
© עיזבון האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית