מרסל ינקו
ישראלי, נולד ברומניה, 1984-1895
היקום
1917
עירוב טכניקות
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית