מרסל ינקו
ישראלי (יליד רומניה), 1984-1895
לולינות
1950
צבעי-שמן על בד
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית