צלם לא ידוע
עבודה של יורם רוזנבאום (מרוז) בבצלאל
1973
תצלום
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית