Photographer unknown
פתיחת התערוכה ''לא היה הר'' בגלריה גורדון (פורטפוליו)
תצלום
מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

תערוכות: לא היה הר, גלרית גורדון החדשה, 02/03/2017 - 01/04/2017

מרכז מידע לאמנות ישראלית