יעקב בנאור קלטר
ישראלי, יליד פולין, 1969-1897
בית קפה ערבי בעיר העתיקה, ירושלים
שנות ה-20 של המאה ה-20
הדפסת כסף
גובה 17.6 ס''מ, רוחב 21.2 ס''מ
אוסף ירמיהו רימון, חיפה
תצלום: נחלת הכלל

תערוכות: מראה מקום: מאה שנות צילום בארץ ישראל, מוזיאון מאנה-כץ, חיפה, 2000

מרכז מידע לאמנות ישראלית