רודי ויסנשטין
ישראלי, יליד צ'כיה, 1992-1909
דיוקן אברהם סוסקין
1959
תצלום
תצלום: נחלת הכלל

מרכז מידע לאמנות ישראלית