עליזה אורבך
ישראלית, 1940–2016
אחרי הרחצה, ירושלים
1985
תצלום
© עיזבון האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית