אסף בן-מנחם ואוזיאש הופשטטר, ירושלים
1985
תצלום
אוסף אסף בן-מנחם

מרכז מידע לאמנות ישראלית