חוזר לחברים, אגודת הציירים והפסלים בישראל, תל-אביב
תיק אגודת הציירים והפסלים בישראל, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

אספת חברים, מסיבת פורים, ועדת תערוכות, תערוכת פתח תקוה, תערוכת תל אביב 1982, תערוכת תא- פרנקפורט, ככר אתרים, טיול למצרים מס. 2סדנת ההדפס

מרכז מידע לאמנות ישראלית