מזכר, אגודת הציירים והפסלים בישראל
תיק אגודת הציירים והפסלים בישראל, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

אספת חברים כללית, תוכנית ארועים, תערוכות רישום אחר, אדריכלות ואמנות - עיצוב אינטרגרטיבי, טריאנלה 94

מרכז מידע לאמנות ישראלית