חוזר מס' 21, אגודת הציירים והפסלים בישראל - סניף תל אביב
1991
תיק אגודת הציירים והפסלים בישראל, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

תוצאות הבחירות לועד, ג'ורג שלזינגר, פעולות עתדיות, תערוכות, סדנת ההדפס

מרכז מידע לאמנות ישראלית