מזכר לאסתר לוריא מאת אגודת הציירים והפסלים בישראל - סניף ת''א
תיק אגודת הציירים והפסלים בישראל, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית