חוזר לחברים, אגודת הציירים והפסלים בישראל, תל אביב
תיק אגודת הציירים והפסלים בישראל, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית