2 מעטפות של אגודת הציירים והפסלים בישראל; נשלחו לאסתר לוריא, תל אביב
1996
תיק אגודת הציירים והפסלים בישראל, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

חלק הארי מהמסמכים של אגודת הציירים והפסלים הגיעו מאוספה של אסתר לוריא.

מרכז מידע לאמנות ישראלית