הזמנה לישיבת ועד סניף אגודת הציירים והפסלים בישראל
תיק אגודת הציירים והפסלים בישראל, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית