חוזר לחברים, אגודת הציירים והפסלים בישראל - סניף תל אביב
תיק אגודת הציירים והפסלים בישראל, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

אספה כללית, מסיבת פורים

מרכז מידע לאמנות ישראלית