דפנה קפמן
ישראלית, נולדה ב-1972
יום אחד לפני שיצאתי לפעולה
2010
מיצב; עירוב טכניקות
© האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית