חיים דעואל לוסקי
ישראלי, נולד ב-1951
מתוך ספר האמן ''בגב העץ''
עירוב טכניקות על נייר
גובה 21 ס''מ, רוחב 27.5 ס''מ
© האמן

תערוכות: קו רקיע: עיונים בנוף מקומי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב, אולמות הלן י. האפט וי. דוד האפט, 03/29/1988 - 05/31/1988

מרכז מידע לאמנות ישראלית