גדעון גכטמן
ישראלי, יליד מצרים, 1924- 2008
סינרים
1997
מיצג / מיצב; עירוב טכניקות
© עיזבון האמן

תערוכות: שפה אחרת, מוזיאון חיפה לאמנות, חיפה, 1997

מרכז מידע לאמנות ישראלית