עליזה אורבך
ישראלית, 1940–2016
פושט יד בירושלים
1967
תצלום
© עיזבון האמנית

תערוכות: שירת הקבצנים: דמות הקבצן באמנות ישראלית, בית אבי חי, ירושלים, 2008

מרכז מידע לאמנות ישראלית