מרגוט לנגה אשהיים
ישראלית (ילידת גרמניה), 1981-1905
איגרת תודה
1968
אופסט
גובה 13.5 ס''מ, רוחב 19.8 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית