פנחס ליטבינובסקי
ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1985-1894
אקסטזה תימנית
1924
צבע-מים על נייר
אוסף פרטי, תל אביב-יפו
© עיזבון האמן

תערוכות: והספינה שטה: חלוצי תרבות על סיפון ה''רוסלאן'', מוזיאון ישראל, ירושלים, 2019

מרכז מידע לאמנות ישראלית