מודעת אבל של הנרי פרידלנדר
ארכיון אלימה, סדנת ההדפס ירושלים, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית