אברהם אופק
ישראלי (יליד בולגריה), 1990-1935
ציור קיר
1973
בית-ספר אגרון, ירושלים
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית