אלה ליטביץ
ישראלית, נולדה ב-1982
ירח ברמאללה הוא כוכב בחברון
2017-2016
מפה רקומה
גובה 89 ס''מ, רוחב 100 ס''מ
© האמנית

תערוכות: נדידה - קרן בנבנישתי, שרי כראל, אלה ליטביץ, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע''ש גניה שרייבר, תל-אביב, 05/03/2017 - 07/09/2017

מרכז מידע לאמנות ישראלית