אורי ליפשיץ
ישראלי, 2011-1926
מיסטר רבינוביץ
1968
תצריב צילומי, תצריב ואקוטינטה
גובה 75 ס''מ, רוחב 52 ס''מ
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית