אבל פן
ישראלי, (יליד האימפריה הרוסית), 1963-1883
ויעש אלוהים... את המאור הגדול...
1924
הדפס-אבן
גובה 45 ס''מ, רוחב 31 ס''מ
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית