אתל פיסרף ורותי סימון, אסיסטנטיות בקורס של קולין פירסון, אוניברסיטת חיפה
1986
תצלום צבע
גובה 13.1 ס''מ, רוחב 8.7 ס''מ
ארכיון נורה ונעמי, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמניות

מרכז מידע לאמנות ישראלית