משה בן יצחק מזרחי (שאה)
יליד פרס, פעל בארץ-ישראל, לפני 1940-1870
קמע להגנת הבית
ראשית המאה ה-20
הדפס-אבן
גובה 56 ב''מ, רוחב 43.5 ס''מ
נחלת הכלל

מרכז מידע לאמנות ישראלית