שמואל בונה
ישראלי (יליד פולין), 1930–1999
אנשים ושוורים
1972
צבעי גואש על נייר
גובה 50 ס''מ, רוחב 70 ס''מ
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית