עמוס בידרמן
ישראלי, נולד ב-1952
להסתדר בזוגות לערב של שושנים, הארץ, 28 בנובמבר, 1999
1999
אופסט
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית