תמיר שר
ישראלי, נולד ב-1966
מתוך הסדרה ''מטרות''
2005
הדפסת פיגמנט על נייר
גובה 100 ס''מ, רוחב 100 ס''מ
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית