פנחס ליטבינובסקי
ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1985-1894
דיוקן ביאליק
שנות ה-30 של המאה ה-20
צבעי-שמן על בד
© עיזבון האמן

תערוכות: פני המשורר - חיים נחמן ביאליק, דיוקנאות, ציורים ורישומים, מוזיאון בית ראובן, תל-אביב, 12/21/1991 - 03/20/1992

מרכז מידע לאמנות ישראלית