עמוס בידרמן
ישראלי, נולד ב-1952
''מדוע, בכל זאת, לא'', העיר, 28 בפברואר 2002
2002
אופסט
© האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית