תמרה ריקמן
ישראלית, נולדה ב-1934
ילדה עם פנס
1967 בקירוב
תחריט
גובה 12.5 ס''מ, 9.5 ס''מ
© האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית