דורית רינגרט
ישראלית, נולדה ב-1956
שומר
2014
תצריב, חומצה חיה ואקווטינטה
© האמנית

תערוכות: הדפס מקומי עכשווי, סדנת ההדפס ירושלים, ירושלים, 08/03/2018 - 10/03/2018

מרכז מידע לאמנות ישראלית