אריה ארוך
ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1974-1908
תפנים
1945
צבעי-שמן על קרטון
גובה 37.5 ס''מ, אורך 46 ס''מ
אוסף גבי ועמי בראון, תל-אביב
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית