אריה ארוך
ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1974-1908
דיוקן יהודית הרצברג
1938
צבעי-שמן על עץ
גובה 40 ס''מ, אורך 30 ס''מ
אוסף יהודית הרצברג, אמסטרדם
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית