מרסל ינקו
ישראלי (יליד רומניה), 1895–1984
הגירוש מטרניסטריה
1943
צבעי-שמן על נייר
גובה 48.5 ס''מ, רוחב 68.5 ס''מ
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית