כרטיס חבר של שמואל רעיוני לאגודת הציירים והפסלים בארץ-ישראל, חיפה
1947

מרכז מידע לאמנות ישראלית