פסח סלבוסקי
ישראלי, נולד בארצות הברית ב-1947
מבט מיפו אל העיר
1997-1996
צבעי-שמן ועירוב טכניקות על בד
גובה 105 ס''מ, רוחב 177 ס''מ
© האמן

תערוכות: 90 לתל אביב-יפו: מראות עכשווים, אמנים ישראלים ואמריקאים, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב, אולם יוסף ורבקה מאירהוף, 1999

מרכז מידע לאמנות ישראלית